About

บริษัท เอ็ม.เอส.กรุ๊ป จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เป็นผู้แทนด้านการจัดจำหน่ายสินค้า ให้กับบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท โรงงานลูกกวาดเม่งเซ้ง จำกัด  สำหรับผลิตภัณฑ์เริ่มแรกที่ทางบริษัทฯได้จัดจำหน่ายก็คือ หมากฝรั่ง  “นกแก้ว”, ลูกอม “แพรอท”

ในปัจจุบันนอกจากเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทขนม และวัตถุดิบให้กับบริษัทในเครือแล้ว ทางบริษัทยังเป็นตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยมีเป้าหมายในการให้บริการสินค้า เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของกลุ่มผู้ค้า กลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร