หมากฝรั่งนกแก้ว

หมากฝรั่งทุตตี้ ฟรุตตี้

Description

หมากฝรั่งทุตตี้ ฟรุตตี้ ตรานกแก้ว
บรรจุ : 200 ชิ้น/ 12 ขวด
น้ำหนักสุทธิ : 800 กรัม

บรรจุ : 100 ชิ้น/ 30 กล่อง
น้ำหนักสุทธิ : 400 กรัม