แพรอท ซี (โคล่า)

เม็ดอมกลิ่นโคล่า ตราแพรอทซี

Description

เม็ดอมกลิ่นโคล่า ตราแพรอท ซี
บรรจุ : 12 ชิ้น/ 12 กล่อง
น้ำหนักสุทธิ : 84 กรัม